G-schema in beeld

Jouw werk in de zorg is waardevol! Hulpverleners kunnen het verschil maken, voor een cliënt, voor een systeem en voor iedereen daaromheen. Tegelijkertijd groeien de zorgen, er zijn meer hulpbehoevenden, meer hulp is nodig! Helaas zien we steeds meer druk ontstaan vanuit werk, patiënten, cliënten, zorgverzekeraars… alles moet steeds meer en steeds meer snel. Dit terwijl de kwaliteit van jouw werk juist nu hoog moet blijven! Zonder positieve resultaten wordt de zorg alleen maar groter. Bovendien blijkt dat juist daar waar mensen vanuit hun passie werken positief resultaat nodig is om niet op te branden. De zorg wordt gekenmerkt door deze twee factoren die elkaar zo vaak lijken te snijden. Gelukkig maakt dit probleem mensen ook creatief en oplossingsgericht. We zien hulpverleners met geniale ideeën! Mooie creatieve initiatieven zorgen voor goede resultaten.

Het werken met sjablonen is een van de manieren die jou kan helpen om efficiënter met tijd om te gaan zónder aan kwaliteit te verliezen! Enkele voorbeelden van hoe sjablonen jou in jouw werk kunnen ondersteunen: 

  • Een sjabloon kan (met eenvoudige uitleg) vooraf aan een sessie door de cliënt worden ingevuld zodat je in de sessie direct to the point kunt komen.
  • Een ingevuld sjabloon kan door een cliënt mee naar huis worden genomen zodat deze het als gesprekssamenvatting met belangrijke derden kan bespreken.
  • Een bekrachtigend sjabloon kan als screensaver op de telefoon worden opgeslagen of het sjabloon kan mee naar huis worden genomen en op een prominente plek worden opgehangen. Zo wordt de cliënt regelmatig herinnert aan wat er eerder besproken is.
  • Een foto van een ingevuld sjabloon kan voorafgaand aan een sessie als reminder naar de cliënt worden gestuurd. Zo wordt het vorige ‘gesprek’ weer opgefrist, hoeft er minder te worden herhaald, kan er gemakkelijker worden teruggeblikt en sneller worden doorgepakt. 

In deze blog deel ik een sjabloon dat ik als beeldend therapeute veel gebruikt heb en ik laat je zien op wat voor een manier het werkt.

Dit visuele G schema is als een van de 101 visuele gesprekssjablonen, opgenomen in ons boek ‘Gesprek in beeld’. In het boek staat daar een hele korte gebruiksaanwijzing bij, die ik hieronder zal kopiëren.

Velen van ons kennen en werken met het G-schema, o.a. een onderdeel van Rationeel – Emotieve Therapie (RET) en de Cognitieve Gedragstherapie. De G’s van oorspronkelijke gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg worden uiteengezet. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in een situatie, iemands gedachten daarover en het gevolg van die gedachten. In dit sjabloon werken we met verschillende ‘ballonnen’ om in één oogopslag de verschillen te laten zien. In deze versie is ‘gedrag’ gesplitst in ‘ik zeg’ en ‘ik doe’.  

Volgens mij is iedereen in therapieland het wel eens over de waarde van het G-schema an sich. Ik heb echter gemerkt dat cliënten, ook wanneer ze veel met dit schema werkten, de verschillende stappen telkens maar niet konden reproduceren. De (cognitief gedrags-) therapeut bleef de stappen bij het invullen herhalen omdat de cliënt(en) het niet meer wisten. Logisch, in therapie is spanning doorgaans hoog wat begrip en geheugen negatief beïnvloedt. Dat het model voor veel cliënten erg theoretisch en ingewikkeld bleef, zorgde voor frustratie bij cliënten. Toch is het waardevol als een cliënt het schema wél echt eigen maakt. Op die manier kan hij er zelf thuis ook mee aan de slag waardoor het effect van het ingezette model groeit. Wanneer de cliënt het model uit zijn hoofd kent en er iets gebeurt wat het directe begrip van de cliënt te boven gaat, kan hij direct gebruik maken van de tools die hem in therapie of begeleiding zijn aangereikt. Door het visuele G-schema te gebruiken wordt het schema inzichtelijk, luchtig en prettiger om mee te werken. Wanneer iets visueel gemaakt is, wordt er door het brein als het ware een mind-foto gemaakt. Doordat een cliënt de ‘foto’ voor zich ziet onthoudt hij niet alleen wát er getekend is, maar ook wáár het getekend is. Daardoor kan hij het schema veel eerder eigen maken en tot zijn beschikking hebben wanneer hij daaraan behoefte heeft. Zo wordt het schema voor de cliënt eerder een interessante tool in plaats van een ingewikkelde theorie. Goed voor de bruikbaarheid van het model, het (zelf)vertrouwen van de cliënt en de samenwerking met de behandelaar!        

Kortom, werk jij wel eens met cliënten wiens gedrag je middels het G-schema inzichtelijk wilt maken?  Dan zou ik zeggen: “Ga het gesprek met behulp van dit sjabloon aan en ervaar zelf de positieve effecten van het werken met een visueel gesprekssjabloon zoals deze!”

Wil jij het tekenen en werken met sjablonen ook in ander soort gesprekken laagdrempeliger toepassen? Dan is ons boek Gesprek in beeld misschien iets voor jou. In dit boek hebben wij 101 gesprekssjablonen verzameld die de hulpverlener of behandelaar zó zou kunnen gebruiken.

We wensen je heel veel waardevol tekenplezier!