Dagmar Vriends

Eigenaar & Trainer

Ik trainde 11 jaar als gedragstrainer in de gevangenis en vanuit mijn verbazing over waarom de ene gevangenisbewaarder één keer per week op zijn pieper drukte voor versterking en de ander één keer per jaar, ontstond mijn passie om professionals te trainen in allerlei vormen van gespreksvoering en communicatie. Als professional kan je echt het verschil maken en dat is waar ik voor sta.

Hoewel ik altijd geloofd heb dat ik niet kon tekenen, bleek ik het levende voorbeeld van het feit dat iedereen kan tekenen! Ik merkte dat door mijn boodschap uit te tekenen, mijn trainingen meer impact hadden, zonder dat er aan de inhoud van de training iets veranderd was.

Mensen onthouden de inhoud beter, zijn meer betrokken en het geeft overzicht en energie. Omdat ik de impact ervan ontdekte, heb ik besloten om ook anderen tot het tekenen te inspireren. Zo ontstond Teken je boodschap. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden, kun je nagaan wat er gebeurt wanneer je die twee combineert!