a
a

Gebruik zakelijk tekenen in jouw bedrijfsvoering

Juist ook in het zakelijk segment
heeft tekenen grote meerwaarde!

Wil jij ook een betere aansluiting op de klant? Het tekenen wint terrein in het zakelijk segment en dat is niet voor niets! Juist daar waar professionals een eigen taal spreken en een heel specifiek expertise gebied hebben kan het zakelijk tekenen van grote meerwaarde zijn! Voor klanten is het soms lastig te begrijpen wat er allemaal achter de schermen gedaan wordt. Door communicatie met beelden te ondersteunen krijgt de klant zicht op ingewikkelde processen.

Door met simpele visuals in beeld te brengen wat anders abstract en ontastbaar lijkt, voelt de klant zich serieus genomen en betrokken. Zo kan het tekenen zowel voor de klant als voor de professional van grote meerwaarde zijn. Tekenen slaat hier een belangrijke brug van de professional met zijn specifieke expertise naar de klant met haar wensen, vragen en behoeften.

Voordelen van zakelijk tekenen

Informatie die behalve verbaal ook visueel wordt gebracht:

  creëert overzicht
  customer journey wordt inzichtelijk
  voor iedereen begrijpelijk
  processen toegankelijk voor leken
  klant voelt zich serieus genomen
  betrokkenheid van klant vergroot
  brengt de professional dichter bij de klant
 
maakt complexe zaken simpeler

 

Doe een workshop

Wil jouw medewerkers laagdrempelig kennis laten maken met de basis beginselen van het zakelijk tekenen? Dan is de workshop van 1,5 uur een goede start!
De workshop is interactief, dynamisch en 80% van de tijd is men zelf aan het tekenen. We zorgen ervoor dat iedereen naar huis gaat met een duidelijk beeld van de meerwaarde van visueel werken in de praktijk en men kan vanaf dat moment nooit meer zeggen: “Ik kan niet tekenen!”.

Volg een training

We hebben gezien dat zakelijk tekenen juist ook in deze sector van grote meerwaarde is. Vele complexe processen hebben we zien verhelderen. Honderden werkprocessen zijn in onze trainingen in beeld gebracht en customer journies zijn inmiddels inzichtelijk voor vele leken. De zakelijke sector vraagt om een specifieke benadering, een eigen manier van werken met visuals om informatie te verbeelden en de vertaalslag te maken naar klant en collega.

Wil jij gebruik maken van onze expertise op dit gebied? Wil jij leren hoe het tekenen ook voor jouw medewerkers van belangrijke meerwaarde kan zijn? Wil jij dat jouw medewerkers in één dag zakelijk leren tekenen?! Help medewerkers om de klant nóg beter te bereiken, om de essentie met behulp van eenvoudige en sprekende tekeningen inzichtelijk te maken én ervoor te zorgen dat de informatie beter begrepen wordt! In een dag leren we medewerkers de volledige basis van het zakelijk tekenen zodat ze het direct kunnen toepassen ter ondersteuning van de interne- en klant communicatie. Na deze dag zijn de communicatieve vaardigheden van medewerkers vergroot én ze hebben de tools in handen om informatie nóg effectiever over te brengen.

Of ga aan de slag met onze boeken

Met behulp van deze twee boeken van Teken je boodschap krijg je de praktische ondersteuning die je nodig hebt.

De Beeldenbieb bevat meer dan 101 termen uit het werkveld, zoals ontwikkeling, gemeente, impact, verantwoordelijkheid enzovoorts. De begrippen kunnen worden opgezocht, nagetekend en gebruikt als inspiratiebron. In totaal staan er meer dan vierhonderd beelden in het boek die meteen kunnen worden ingezet in de praktijk.

Dit boek is momenteel beschikbaar in twee varianten: ‘Beeldenbieb Onderwijs’ en ‘Beeldenbieb Zorg en Welzijn.

Gesprek in beeld bevat 101 gesprekssjablonen. Deze zijn direct in de praktijk toepasbaar, bijvoorbeeld tijdens gesprekken met burgers en collega’s.

Beide boeken bieden de ruimte om zelf ook meteen tekenmeters te maken!

 

Ik gebruik nu alleen nog maar beeld op mijn flappen, bedankt!

Ellis Vyth
Trainer

Tot op de dag van vandaag gelooft mijn vrouw niet dat ik de flappen zelf heb getekend.

Femke Ettekoven
HR management

Vragen of kennismaken?

Neem contact met ons op, we denken en tekenen graag met je mee!

(Aan)vraag BUSINESSsector