Beweegredenen

Tekenen in de praktijk van de oefentherapeut

Ooit schreven wij een artikel over waarom het tekenen juist ook voor oefentherapeuten een interessant instrument kan zijn. We geven je graag een

De oefentherapeut heeft waardevolle kennis op het gebied van het bewegingssysteem. We kunnen ervan uitgaan dat jij de expert bent en dat je beschikt over een groot arsenaal van mogelijkheden om de cliënt te helpen met zijn hulpvraag. Als oefentherapeut speel je een belangrijke rol in het welzijn van de cliënt en de cliënt wil dan ook graag van jou als therapeut leren. Het is voor vermindering van  bestaande klachten en voor het voorkomen van nieuwe klachten essentieel dat jij en de cliënt elkaar goed begrijpen en dat oefeningen op de juiste manier worden gedaan. Het goed overbrengen van waardevolle informatie die jij als expert hebt is dan ook een van de belangrijke onderdelen van de behandeling.

Jij en de cliënt willen elkaar begrijpen, het is handig wanneer jullie als het ware dezelfde taal kunnen spreken. Het is belangrijk dat een cliënt een heel helder beeld heeft van de risico’s die (verergering van) zijn klacht met zich meebrengt en ook van de mogelijkheden die er zijn om tot verbetering te komen. Tegelijkertijd is een overdosis aan informatie ineffectief, het vertroebelt de boodschap. Dit vraagt van de therapeut om keuzes te maken en selectief te zijn in zijn. Het is voor een oefentherapeut niet alleen van groot belang dat de cliënt de oefeningen goed begrijpt, maar zeker ook dat hij of zij ze goed onthoudt.

Het kan voor een cliënt lastig zijn om de oorzaken van klachten goed te snappen en om de langere termijn risico’s van een bepaalde houding of van een bewegingspatroon te overzien. Tevens is het voor een client vaak ingewikkeld om (een reeks) oefeningen in een keer helemaal goed uit te begrijpen, uit te voeren en al helemaal om ze te onthouden zodat ze thuis herhaald kunnen worden.  Simpele professionele tekeningen kunnen hier een belangrijke bijdragen leveren.

In dit artikel beschrijven we de belangrijkste voordelen van tekenen in de oefentherapiepraktijk.

Een oefentherapeut geeft veelal verbale informatie over beweging of bewegingsoefeningen, die hij vervolgens door de cliënt laat ervaren. Aan het eind van de sessie vat hij de ervaring samen in een conclusie en hij geeft oefeningen mee om thuis mee aan de slag te gaan. Al met al krijgt de cliënt in korte tijd een grote hoeveelheid aan belangrijke informatie. Door verbale en ervaringsgerichte informatie visueel te ondersteunen vergroot je de impact. Dit heeft te maken met een aantal effectieve eigenschappen van getekende informatie.

Een tekening is helder en to the point. In een tekening wordt automatisch alleen datgene wat daadwerkelijk belangrijk is in beeld gebracht, al het andere wordt weggelaten. Er is geen plek voor onnodige details waardoor er weinig ruimte blijft voor afleiding en misvatting, waardoor er doorgaans een sneller en beter begrip is van datgene wat wordt uitgelegd.

Aan de hand van een tekening wordt een bepaalde lichaamshouding direct zichtbaar en met behulp van kleuren of pijlen kan ook de focus worden aangegeven. Aan de hand van een reeks simpele tekeningen kunnen ‘ingewikkelde’ processen helder en versimpeld in beeld worden gebracht. Wanneer een tekening gebruikt wordt om een oefening voor te bespreken, begrijpt de cliënt doorgaans direct wat de bedoeling is en waarop hij vooral moet letten. Op deze manier kan er in de sessie effectiever gewerkt worden.

Wanneer we aan het einde van een sessie ter herinnering een beschrijving van oefeningen om thuis te doen, meegeven aan de cliënt, dan hebben we gewoonlijk veel woorden nodig. Er zijn genoeg redenen te bedenken waardoor niet alle cliënten even goed in staat om geschreven tekst goed te lezen en te begrijpen. Een ondergemiddeld IQ, laag geletterdheid, hoge spanning, concentratie problemen of een taalbarriére zijn hiervan voorbeelden. Bovendien vraagt het lezen van een tekst over beweging veel van het verbeeldingsvermogen van een cliënt die geschreven informatie moet omzetten in een mentaal beeld. Wanneer ter herinnering getekende uitleg van huiswerk oefeningen wordt meegeven (van iets wat ook nog eens in de sessie is ervaren), dan is in een oogopslag helder wat er wordt bedoeld.

Behalve dat een tekening wederzijds begrip vergroot en versneld, zorgt een tekening er ook voor dat informatie langer beklijft. Wanneer je jouw uitleg over bijvoorbeeld de oorzaak van een probleem ondersteund met simpele tekeningen, dan prikkel de client. Dit maakt de client actiever, het maakt het als het ware gemakkelijker voor de cliënt om er met de volledige aandacht bij te blijven. Bovendien is het zo dat je met tekeningen beide hersenhelften van de cliënt activeert waardoor informatie op een actieve manier wordt verwerkt en zo langer beklijft.

Door de client na afloop van de sessie de tekening mee te geven, of door er een foto van te laten maken, geef je een soort visuele samenvatting mee. De tekening kan thuis een handvat zijn in het gesprek van de cliënt met een andere betrokkene zoals ouders die graag willen weten wat er besproken is.

Al met al zijn er tal van mogelijkheden voor jou als oefentherapeut om te tekenen in de praktijk. Tekenen kan een hele waardevolle aanvulling zijn op de gangbare verbale communicatie methoden in de sessies. We geven je drie tips om direct mee aan de slag te kunnen!

1            Laat je inspireren op google of op Pinterest door te kijken onder de zoekterm ‘stokpoppetjes in beweging’. Train jezelf in het snel en simpel tekenen van poppetjes in verschillende houdingen zodat je hiermee leert spelen.

  1. Breng oefeningen die je veel meegeeft in beeld zodat je een getekende versie aan de client kunt meegeven.
  2. Teken tijdens jouw uitleg over oorzaken en oplossingen en laat cliënten een foto maken van het ontstane beeld. De tekening kan als notulen werken om thuis in alle rust nog eens terug te kunnen kijken.

 

Iedereen kan tekenen, jij ook! Hou het simpel. Blijf oefenen, meters maken helpt en is essentieel.  Het is echt waar, tekenen kan ook jouw impact vergroten!!

Teken je boodschap helpt je om de impact van jouw communicatie te vergroten

 Eenvoudige, sprekende tekeningen maken visueel wat jij communiceert.

Veel mensen noemen dit zakelijk tekenen of visueel communiceren. Teken je boodschap leert jou om met één plaatje meer dan duizend woorden te zeggen. Dat kan bijvoorbeeld met een workshop zakelijk tekenen of een training. Heb je liever een boek in handen? Kijk dan bij onze boeken over zakelijk tekenen.

Graag een keer vrijblijvend proberen of jij een tekentalent hebt? Schrijf je dan in voor onze gratis mini-cursus zakelijk tekenen. Zo leer jij de basis van zakelijk tekenen gratis.