Reina Marchand werkt als orthopedagoog-generalist bij BGGZ De Synergie in Losser. Reina volgde een dag training Communicatie in Beeld en maakte daar een prachtige tekening. Ik vroeg haar of we het voor onze nieuwsbrief mochten gebruiken omdat het volgens mij heel inzicht gevend en bruikbaar is voor iedereen die met trauma te maken heeft. We hebben het verhaal geanonimiseerd maar de strekking intact gelaten zodat je kunt zien hoe de tekening is toegepast. Reina schrijft:
Een man met een LVB en hechtingsproblematiek is bij mij in behandeling gekomen. Hij is van zijn 4e tot 18e van woongroep naar pleeggezin naar woongroep gegaan. Hij weet niet goed waarom en geeft zichzelf de schuld (ik was een rotkind). Omdat hij weinig weet over vroeger heeft hij zijn dossier opgehaald bij BJZ. Dit kreeg hij in een keurige, maar flinke doos: wel 30cm dik.

Ik wil hem laten zien dat het niet zijn schuld is dat hij uit huis werd geplaatst en dat de problemen waar hij nu tegenaan loopt, in relatie staan tot zijn levensverhaal. Om dat gesprek te ondersteunen heb ik tijdens de training de volgende praatplaat voor hem gemaakt.

 

Reina, dank jewel! Echt een prachtige plaat… zo waardevol om te mogen delen!