Tanja van Roosmalen is rouw- en verliestherapeut bij LEF Verliesbegeleiding in Arnhem. Ze heeft het volgende bericht met ons gedeeld:

“Is voorkomen altijd beter dan genezen? Leert het leven ons niet juist dat we voortdurend geconfronteerd kunnen worden met gebeurtenissen die ons overkomen en waar we geen controle op hebben? Zoals het afgelopen jaar?
Natuurlijk, het is menselijk om controle te zoeken. Maar laten we daarnaast ook aandacht besteden aan het ontwikkelen van veerkracht, een intens vertrouwen in onszelf dat kan helpen om tegenslag als een bouwsteen te gebruiken.

Dus niet:

  • Proberen niet in de put te vallen, maar weten hoe je uit de put klimt!
  • Mijn kind beschermen tegen tegenslag, maar mijn kind steunen bij tegenslag!
  • Voorkomen om elkaar kwijt te raken, maar weten hoe je elkaar weer terugvindt!

Zo leren we ook onze kinderen om te vertrouwen op zichzelf.”

 

Jeetje Tanja, wat een mooie, ware en waardevolle kijk op onze ondersteuning in de ontwikkeling van kinderen. We kunnen ook niet alles voorkomen en dat hoeven we ook niet altijd te willen. Heel mooi om te mogen delen in ons netwerk. Heel mooi voor iedereen die met kinderen werkt. Een super mooie tekening, heel helder in beeld gebracht! Dank jewel!