Lea Raemaekers heeft een dynamische en ervaringsgerichte flap getekend. Haar flap van de maand september is eigenlijk alleen als filmpje te laten zien.

Deze geniale combinatie aan flappen en de manier waarop ze zijn gebruik kon niet anders dan winnen. Ondanks dat het filmpje van de flap van de maand dit keer voorzich spreekt, zal ik hieronder nog kort toelichten wat wij hier zo geniaal aan vinden.

 1. Out of the box
  Deze manier van flapgebruik is geheel buiten de gangbare kaders. Door deze inspirerende manier van gebruik worden de mogelijkheden van flapgebruik verrijkt. Processen op de grond uitleggen, levenslijnen in kaart brengen, systemen misschien… Kortom een verrijking die volop nieuwe mogelijkheden biedt.
 2.  Ervaringsgericht
  Bij deze manier van werken is het niet alleen het beeld dat spreekt, maar nog veel meer dan dat is het de ervaring. Je ziet dat het iets met je doet om over de tekeningen heen te bewegen en om een plek in te nemen op de flap. Op deze manier wordt behalve de verbale- en de visuele- ook de ervaringsgerichte informatieverwerking optimaal benut.
 3. Helder overzicht
  De indeling van de flap past goed bij de manier van toepassing. Je kunt gemakkelijk over het werk heenlopen omdat er groot en ruim getekend is. zo heb je niet het idee dat je iets over het hoofd ziet wanneer je erop staat.

Lieve Lea, heel veel dank voor het delen en natuurlijk gefeliciteerd!! Je hebt De Gouden marker dubbel en dwars verdient! Hij komt Zo snel mogelijk naar je toe!!

 

 

Een inspirerend verhaal September

Notulen worden zelden gelezen, beleidsstukken idem. Als je die nu eens in een andere vorm giet, of kracht bijzet door ze te tekenen. Wanneer je tekeningen bij de koffieautomaat of op de lunchtafel legt gaat het leven. Dan worden ze beter bekeken dan in een dik en droog verslag. Al die deskundigheid gaat verloren, en dat is zo zonde.

Bij een grote wooncorporatie hebben ze hiervoor een oplossing bedacht. Hun jaarverslag is in een tekening verwerkt en die hebben ze op de lunchtafels laten printen.

Doordat de medewerkers dagelijks deze kleurrijke tekeningen bekijken wordt hun aandacht automatisch betrokken. Het jaarverslag wordt zo bekend en medewerkers raken op een positieve manier betrokken bij het beleid.

Een ander mooi voorbeeld van creatief omgaan met de vaak droge informatie uit een jaarverslag komt  bij een gemeente vandaan. Daar hebben we een strategisch jaarplan uitgetekend en daarvan hebben we weer een vereenvoudigde versie van getekend om aan te sluiten bij de doelgroep. Die platen hebben ze uitgeprint en daarin hebben ze chocoladerepen verpakt die met kerst werden uitgedeeld. Zo is dezelfde informatie op de best passende manier aangeboden aan de doelgroep. Een jaarplan wordt niet door iedereen gelezen, maar als je het als pakpaper gebruikt…

De kernwaardes van je bedrijf, wanneer zie je die nou terug? Laat ze eens op mokken drukken of blocnotes, bijvoorbeeld.

 

Op Youtube is op dit gebied relatief weinig te vinden…

Wij zoeken natuurlijk met enige regelmaat het internet af en helaas zijn er niet veel inspirerende filmpjes op internet, maar er is wel iets. Hieronder onze top 5 inspirerende filmpjes over professioneel tekenen!

 1. Graham Shaw: How to draw to remember more.
  Wij verwijzen in onze trainingen vaker naar Graham Shaw. Hij heeft meerdere interessante filmpjes op youtube waarin hij onder meer laat zien hoe gemakkelijk het kan zijn om te tekenen. In dit filmpje gaat hij iets verder. Hij laat niet alleen zien hoe gemakkelijk het kan zijn, maar hij laat ook nog eens zien hoe ons brein werkt en hoe een tekening ervoor kan zorgen dat we niet alleen wat er getekend wordt onthouden, maar ook Waar het getekend wordt. Een leuk experiment waaraan je ook zelf kunt deelnemen, zorg dus dat je klaar zit met pen en papier wanneer je dit filmpje gaat kijken!
 2. Tom Wujac: Got a wicket problem? First tell me how you make toast!
  Tom Wujac laat in dit filmpje zien hoe hij ingewikkelde problemen aanpak aan de hand van tekeningen. Met een reeks tekeningen analyseert hij hoe mensen processen zien en belangrijker nog: hoe verschillende mensen ingewikkelde processen verschillend aanpakken. Zie jij het maken van een toastje als een plaatje? Of zijn er wat jou betreft eigenlijk 10 plaatjes nodig om het proces van toastjes maken in kaart te brengen?
 3. Verbal to Visual: Getting started with sketchnoting
  Verbal to Visual heeft meerdere filpjes en biedt ook (Engelstalige) online trainingen aan waarvan we er een aantal hebben gevolgd. Getting started with sketchnoting is het begin van alles wat hij aanbiedt. Het laat zien wat de basis is en kan een gratis simpele opfrissing zijn na het volgen van een van onze trainingen.
 4. Rachel Smith: Drawing in class
  Rachel Smith verteld als beelddenker in haar Ted talk over haar ervaring met tekenen in de klas. Ook verteld ze waarom het juist zo goed is om in de les visuele aantekeningen te maken. Zeker ook de moeite waard om nog eens terug te zien waarom het tekenen juist in de les ook zo waardevol kan zijn!
 5. Patty Dobrowolski: Draw your future
  Patty Dobrowolski verteld hoe het uittekenen van een ‘droom’ of visie ertoe kan bijdragen dat we deze ook daadwerkelijk kunnen concretiseren. Sterker nog, ze legt uit hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat je als team, organisatie of bedrijf een gezamenlijke visie creëert en visualiseert.

 

En er is natuurlijk nog veel meer te vinden op Youtube en op Vimeo! Ken je onze filmpjes al? Op Vimeo en Youtube zijn wij als Teken je Boodschap te volgen!

Een inspirerend verhaal

 

Nadat we een training Teken je boodschap hadden gegeven kregen we onderstaande mail met super gave foto’s!

“Net als iedere trainer, ben ook jij vast dol op succesverhalen. So here it goes. 😉

Vrijdag geleerd, vandaag toegepast. Wat werkte het goed. Omdat ik zelf geen flapoverpapier thuis heb, was een goede voorbereiding essentieel. De programmaflap heb ik vanochtend voor start van de training getekend. Voor de flap van situationeel leidinggeven had ik de kleine kaartjes thuis al voorbereid en alleen het kader in de ochtend getekend. En omdat het zo lekker ging durfde ik het aan de flap over emotie/agressie ‘on the spot’ tijdens de uitleg te tekenen. Toen de groep even later bezig was in groepjes heb ik de kleurtjes erbij gepakt om hem wat mooier te maken. Terwijl ik aan het tekenen was kwam ik erachter dat ik helemaal niet goed had bedacht hoe ik de theorie in beeld kon brengen. De verschillen zijn dus niet heel duidelijk, daar moet ik voor een volgende training nog over nadenken hoe dat beter kan. Al doende leert men!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb vandaag dus heerlijk mijn grenzen verlegd, maar het allermooiste was dat een aantal deelnemers vroeg: “mag ik er nog even een foto van maken?” 

 Missie geslaagd! 

 Groetjes

Alexandra Maris”
 

Dit soort berichten geeft ons van Team Teken je boodschap zoveel voldoening! Dit is precies waar wij het voor doen! Heb jij ook een succesverhaal om met ons te delen?! Stuur het dan heel graag naar info@tekenjeboodschap.nl..

 

Dank jewel Alexandra Maris voor het delen van jouw werk! Jouw eerste meters zijn prachtig gemaakt!

 

Flap van de maand augustus

Herman Meeuwsen van Ordina maakte na het volgen van onze Teken je boodschap training onderstaande flap. Hij noemt het zijn ‘fabrieksplaat’.

 

Met collega’s van verschillende productlijnen was Herman in gesprek over issues in ‘de fabriek’ waar ze allemaal samenwerken aan software producten. Er was onduidelijkheid over wat ze nou allemaal verstonden onder ‘de fabriek’ en omdat Herman daar wel een beeld bij had heeft hij het voor zijn collega’s gevisualiseerd. Herman heeft intern veel complimenten gekregen omdat het met zijn tekening direct voor iedereen duidelijk was. Deze flap wint wat ons betreft ‘de flap van de maand prijs’ om verschillende redenen.

 1. De kadering in de vorm van een fabriek is wat ons betreft geweldig inventief. De vorm is direct de samenvatting van de tekening.
 2. Het overzicht, de tekening maakt in een oogopslag duidelijk wie of wat er direct binnen de fabriek valt en wie of wat er ook juist meer indirect betrokken is.
 3. De filtering van informatie is hier heel goed. Het beeld is volledig in die zin dat collega’s direct begrepen wat er bedoeld werd zodat de bestaande situatie verhelderd werd en zo het bestaande probleem was opgelost. Tegelijkertijd staat er niet te veel informatie op de flap waardoor het gehaal overzichtelijk blijft.
 4. De verhouding tussen beeld en tekst is heel goed. Het beeld heeft de overhand om het plaatje inzichtelijke te maken en tekst is alleen ter ondersteuning van het beeld gebruikt. Er is gebruik gemaakt van afkortingen die voor alle collega’s direct begrijpelijk zijn.
 5. Het kleurgebruik is bewust en summier, het leidt niet af van de gegeven informatie, maar toont wel aan wat hoofd- en bijzaak is.

Beste Herman,

Jij hebt met deze creatieve presentatie een gouden marker verdient! Zo kun je jouw ontwerpen nu van een gouden randje voorzien! Gefeliciteerd en heel veel tekenplezier. De Marker komt zo snel mogelijk naar je toe!

Vijf redenen om te tekenen in het onderwijs.

Behalve dat het tekenen het onderwijs leuk en aantrekkelijk kan maken, zijn zoveel meer redenen om te tekenen in het onderwijs. In deze blog zal ik daarvan een aantal redenen verder uitlichten.

 1. Een tekening biedt structuur voor docenten en leerlingen.

Een tekening kan werken als een kapstok waaraan nieuwe kennis kan worden opgehangen. Zo kan een tekening structuur bieden aan bijvoorbeeld de opbouw van de les, maar ook aan de inhoud van een bepaald thema.

 1. Tekenen maakt de les helder en ‘to the point’.

In een tekening is weinig ruimte voor veel onnodige details. Niet alleen omdat het maken hiervan veel tijd kost, maar ook omdat het simpelweg niet in een beeld past. Alleen datgene wat ertoe doet (dat wat de docent wil overbrengen of dat wat de leerling eruit pikt) komt zo in beeld. Zeker wanneer er ‘on the spot’ dus in de les zelf getekend wordt gaat deze selectie heel automatisch. Hierdoor ontstaat een natuurlijke selectie tussen hoofd en bijzaken. Een docent krijgt zo bovendien een helder beeld van de kennis van de student (is het beeld van de student volledig of juist over-volledig?).

 1. Tekenen geeft overzicht.

Stel: een geschiedenisleraar zegt: maak eens een grote plaat van ‘De Arabische Lente’ met daarop wat er allemaal gebeurd is. De studenten worden hierdoor gedwongen om actief met de geleerde informatie aan de slag te gaan en een (chrono-) logisch overzicht te creëren van datgene wat ze geleerd hebben. Onderzoek heeft bovendien aangetoond dat niet alleen datgene wat er getekend wordt, maar ook dat WAAR het getekend wordt in het geheugen wordt opgeslagen. Een plaatje kan door de overgrote meerderheid van de mensen in het geheugen worden opgeroepen en op die manier onthouden we dus gemakkelijker het overzicht van het geheel.

 1. Informatie beklijft beter.

Dat informatie beter beklijft heeft verschillende redenen waarvan ik er enkele zal beschrijven.

 • Zowel de linker- als de rechter hersenhelft worden geactiveerd door het combineren woord en beeld. Beide hersenhelften worden geprikkeld en betrokken om de informatie te verwerken.
 • Verschillende mensen hebben een verschillende leerstijlen die worden bepaald door, zoals de NLP dat beschrijft, aangeboren voorkeursmodaliteiten. Modaliteiten zeggen iets over de manier waarop informatie gefilterd, verwerkt- en opgeslagen wordt. Er worden 5 basis modaliteiten onderscheiden: visueel (beeld), auditief (geluid), kinesthetisch (gevoel), olfactorisch (reuk) en gustatief (smaak). Bij leren in de klas zijn er drie modaliteiten extra van belang: visueel, auditief en kinesthetisch. Door informatie zowel verbaal als visueel aan te bieden spreek je dus al twee belangrijke modaliteiten aan die elkaar versterken. Laat je een leerling vervolgens ook nog zelf tekenen, dan betrekt hij hier ook nog de derde belangrijke modaliteit: informatie ook nog kinesthetisch (via beweging en het gevoel) verwerkt en opgeslagen.
 • De leerling die verbale nieuwe informatie van een docent omzet in een eigen beeld koppelt nieuwe informatie aan al bekende beelden. Die koppeling van nieuw aan bekend werkt als een brug naar het lange termijn geheugen, waardoor de nieuwe informatie gemakkelijker beklijft.
 1. Tekenen prikkelt de leerling.

Een leraar die tekent trekt de aandacht, leerlingen worden nieuwsgierig, raken geprikkeld en actief betrokken. Leerlingen die tekenen en actief met de stof aan de slag zijn hebben ook minder kans om afgeleid te raken van datgene waarmee ze bezig zijn. Bovendien is het tekenen een speelse verfrissende manier van bezig zijn met anders soms saaie stof. Droge stof gaat leven, krijgt kleur en er ontstaat direct een beeld.

Inspirerend verhaal Juli 

Deze tekening heeft Sabine Kracht van het Veilig Verder Team gemaakt voor een gezin waarbij vader en moeder een (mogelijke) licht verstandelijke beperking hebben. Een tekening kan duidelijkheid en structuur bieden iets wat voor mensen die met een verstandelijke beperking in verhoogd spanningsvolle situaties verkeren, eigenlijk een must is. Sabine Kracht deelt haar verhaal met ons:

“Het gezin bestaat uit vader, moeder en hun twee kinderen. Ouders hebben regelmatig ruzie met elkaar, waarbij de emoties en de spanningen hoog oplopen.  Moeder wil dan dat vader de woning verlaat maar vader weigert te gaan. Omdat moeder niet goed weet wat zij dan moet doen, belt zij de politie. Omdat er al meerdere malen naar de politie is gebeld door moeder, waarbij er ook meldingen zijn geweest dat vader en moeder geweld naar elkaar hadden gebruikt, zijn wij als Veilig Verder Team gaan kijken wat het netwerk van ouders, binnen dit gezin kan beteken als de spanningen hoog oplopen.
Omdat ouders niet goed konden bedenken wat zij anders kunnen doen dan de politie bellen heb ik een plan uitgetekend voor als er ondanks dat zij erg hun best doen om geen ruzie te maken, toch ruzie komt.


Deze tekening heeft ouders goed geholpen. Als er nu toch ruzie komt, gaat een van de twee even weg en belt dan met iemand uit hun netwerk om te kunnen ontladen, zodat de kinderen geen last meer hebben van de ruzies en de politie niet meer gebeld hoeft te worden.”

 

Dank jewel Sabine, ik denk dat je met deze casus super mooi illustreert hoe waardevol een tekening in de hulpverlening kan zijn!

 

 

Ik heb meer dan tien jaar werkervaring als beeldend therapeute met verschillende doelgroepen binnen de GGZ. Deze ervaring gebruik ik (Julia Vriends) in de trainingen die ik vanuit Teken je boodschap geef. Vanuit mijn perspectief beschrijf ik hieronder vijf belangrijke redenen om tekenen tijdens therapie en coaching te in te zetten.

 1. Overzicht

Met behulp van tekeningen vanuit helikopterperspectief, levenslijnen en schematische weergaven kan je een cliënt helpen even wat meer afstand te nemen van een situatie of gebeurtenis. Dit kan handig zijn wanneer een cliënt bijvoorbeeld overspoeld is door emotie. Afstand geeft overzicht dat maakt dat je samen met de client kunt kijken naar het probleem. Het plaatst dingen in perspectief, Je zit er even niet meer midden in, dat op haar beurt geeft vaak weer rust en houvast.

 1. Inzicht

Zoals je met behulp van tekenopdrachten afstand kunt creëren, zo kun je ook inzicht vergroten. Je kunt levenslijnen inzoomen: “Oké, wanneer precies in jouw jeugd heb jij die heftige situatie meegemaakt? Welk moment aan die heftige situatie was het moeilijkste? Wat waren jouw gedachten, jouw gevoelens en jouw gedrag op het moment dat het gebeurde?”. Deze manier van werken is heel therapeutisch en ik heb het veel gedaan bij traumaverwerking na bijvoorbeeld misbruik of oorlog… elke keer inzoomen, inzoomen en inzoomen om de controle terug te pakken (te leren blijven kijken ipv weg te vluchten voor de gedachte) en om zo de scherpste randjes eraf te halen.

Je kunt ook inzoomen op emoties. “Als je boosheid voelt, hoe ziet dat er dan uit bij jou (jouw boosheid is anders dan die van mij) en hoe ziet jouw moeder jouw boosheid?! Je kunt boosheid een kleur geven, een structuur, een ritme een bepaalde druk, een materiaal, een grootte. Is de boosheid die jij zegt te voelen in jouw buik, rond of scherp? Heeft het een kleur? Beweegt jouw boosheid? Is hij licht of zwaar?” Door de boosheid een vorm te geven wordt het concreet, kan de cliënt zich serieus genomen en ook gezien voelen. Dit soort opdrachten zijn overigens niet alleen voor kinderen! Ouders of volwassenen kunnen er zeker ook mee uit de voeten. Ik heb als beeldend therapeute weleens een vader op vergelijkbare manier gevraagd om zijn boosheid in beeld te brengen omdat ik wist dat zijn zoon het zag als iets heel groots en angstaanjagends. Door de twee verschillende beelden die ontstonden naast elkaar te leggen en met vader en zoon te bespreken ontstond er inzicht en een mooi gesprek.

 

 1. Vooruitblik

We weten allemaal dat het enorm kan helpen om een duidelijk beeld te hebben van doelen. Door een tekening of collage te maken van waar iemand uiteindelijk naartoe wil wordt nog veel helderder welke aspecten er dan allemaal moeten veranderen. Bovendien helpt het om te focussen op iets wat positief is. Hoe meer een positief geformuleerd doel leeft, hoe meer het motiveert. Wil je hier meer over weten? Kijk voor meer inspiratie over dit onderwerp een Youtube filmpje van Patti Dobrowolski bijvoorbeeld: Drawing Solutions How Visual Goal Setting Will Change Your Life

 

 1. Verhelderd situaties, stappen en fases

Met storytelling, levenslijnen of levensverhalen in beeld, breng je duidelijkheid aan in de volgorde van gebeurtenissen. Ook worden situaties terug op hun plek gezet. Iets heeft nog steeds invloed, maar het is wel al voorbij. Het hoort feitelijk daar!

Maar ook: “Maak alle twee eens een stripverhaal van de ochtend zoals jullie die beleefd hebben? Ik ben benieuwd wat nou maakte dat de spanning zo plotseling zo snel opliep?
Op zo een striptekening kun je bijvoorbeeld al zien dat moeder terwijl ze nog in bed lag al haar werk mail checkte en direct gestrest opstond. Zoonlief was eigenlijk al boos omdat moeder zijn broodtrommel niet had klaargezet (zoals wel was afgesproken) en toen vervolgens het kleine zusje de pindakaaspot op de grond liet vallen begon eerst haar broer te gillen, vervolgens moeder tegen zoon en direct daarom zoon tegen moeder. “Aha… dus er gebeurd veel aan alle twee de kanten?!” Zo een manier van werken kan wederzijds begrip vergroten en het kan duidelijk maken welke afspraken en moeten worden gemaakt om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.

Door gebeurtenissen en processen in een patroon te plaatsen, wordt het patroon voor de cliënt ineens heel zichtbaar en je kan in de tekening aangeven waar de mogelijkheden tot verandering zitten, zodat het patroon doorbroken wordt.

 

 1. Visueel verslag

Door de client na afloop van de sessie de tekening mee te geven, of door er een foto van te laten maken, geef je een soort notulen mee. De tekening kan thuis een handvat zijn in het gesprek van de cliënt met een andere betrokkene zoals ouders die graag willen weten wat er besproken is.

Bovendien kan het herhaaldelijk terugkijken naar de tekening de impact van de sessie vergroten doordat de client op die manier beter op zich in kan laten werken wat er gezegd en gedaan is. Ook kan het werken om de client de opdracht te even om de tekening terug te kijken vlak voordat de volgende sessie is. Hoe vaak komt het niet voor dat een cliënt geen idee meer heeft waarover hij of zij het de vorige keer gehad heeft? Door de cliënt terug te laten kijken kun je direct verder waar je gebleven was.

Deze maand is de Flap van de maand gemaakt door Mascha Meulenbroek van BrabantZorg.

Masha maakte tijdens een in company training Teken je boodschap een interactieve flap over de ‘laagjes poep theorette’. Voordat ik verder in ga op waarom deze flap wat ons betreft gewonnen heeft, lijk me dat de titel wat extra uitleg behoeft. Een zelf verzonnen theorie wordt op de afdeling van Mascha een ‘theorette’ genoemd. De laagjes poep theorette is een zelf verzonnen theorie over hoe onuitgesproken kleine irritaties zich kunnen ‘op-hopen’ om uiteindelijk een grote explosie te veroorzaken waarbij alle oude ‘shit’ weer boven komt. De enige manier om deze ‘ophoping’ te voorkomen is door middel van een regelmatige schoonmaak in de vorm van gesprek.


Creatieve opbouw

Deze flap doet denken aan een computerspel. Het is volledig out of the box, super dynamisch. De bloemetjes, vraagtekens, uitroeptekens en kruizen die in de gesprekswolkjes zijn weergegeven, symboliseren verschillende gesprekken die na elkaar plaatsvinden. Met Prittbuddy werden deze symbolen tijdens de presentatie om beurten opgeplakt. De opeenstapeling aan ‘onuitgesproken poep’ is in een ‘gedachten wolkje’ weergegeven omdat hierover in het voorbeeld niet gesproken werd. De tekening van de ontploffing met alle ‘oude shit’ die bovenkwam werd pas opgeplakt toen de poep niet meer in de gedachtenwolk paste. Zo is de ‘laagjes poep theorette’ dus volledig chronologisch aan het publiek uitgelegd. Hierop werd aan ons als publiek gevraagd wat een minder schadelijke oplossing zou kunnen zijn om de uitbarsting te voorkomen. De andere oplossing om de overvolle gedachtenwolk te legen was die van het gesprek, deze is gesymboliseerd als emmer en bezem om duidelijk te maken dat gesprek ‘opschoont’. Deze positieve oplossing werd als aller laatste geplakt.

Interactie
Doordat de flap niet af is, maar tijdens de presentatie wordt ingevuld, wordt de aandacht van het publiek vastgehouden. De trainer (in dit geval) is actief, de presentatie interactief, de toeschouwer blijft zo betrokken en alert.

Afwerking
Doordat er gewerkt is met Prittbuddy kan de flap in de ruimte blijven hangen en keer op keer worden hergebruikt. Alleen de thermometer die laat zien wanneer de maat vol is, vraagt nog om een andere manier van inkleuren. Misschien kan deze gewoon worden weggelaten omdat het vollopen van het gedachtewolkje al helder genoeg is?

Verhouding tekst en beeld
Er is in deze presentatie, behalve in de titel, alleen tekst gebruikt voor de ‘oude koeien die uit de sloot werden gehaald’. Omdat je in een tekening minder gemakkelijk op een simpele manier weergeeft dat iets gaat om het verleden, waren woorden hier wel echt van toegevoegde waarde. Omdat de presentatie verder volledig verbaal is begeleid zijn er eigenlijk verder nergens woorden nodig.

Kleur gebruik
In de basis van de flap is weinig tot geen kleur gebruikt. De poppetjes met gespreks- en gedachte wolkjes zijn in feite heel clean. De kleur zit hem in de accenten die later worden toegevoegd. De presentatie geeft kleur!

Beste Mascha,

Jij hebt met deze creatieve presentatie een gouden marker verdient! Zo kun je jouw ontwerpen nu van een gouden randje voorzien! Gefeliciteerd en heel veel tekenplezier. De Marker komt zo snel mogelijk naar je toe!

Een inspirerend verhaal juni

 

Deze maand laat Sabine Kragt van het ‘Veilig Verder Team’ uit Den Haag ons zien hoe ze tekeningen gebruikt in haar werk met gezinnen.

Sabine verteld: ‘Ik was vanuit het Veilig Verder Team betrokken bij een Vietnamees gezin. Ik was maatschappelijk werker van vader. Hij en moeder hadden veel ruzies waar de kinderen bij waren. De kinderen hadden in hun “ drie huizen’’ tekening aangegeven veel last te hebben van de ruzies tussen papa en mama. Toen vader zich realiseerde hoeveel last de kinderen van de ruzies ondervonden reageerde vader erg emotioneel. Hij vond het naar om te horen dat de kinderen er zoveel last van hadden.

Ik ben na de presentatie van de kinderen individueel met vader aan de slag gegaan. Ik merkte dat hij tijdens onze gesprekken de verhalen van de kinderen vergat en eigenlijk een ander standpunt had ingenomen. Hij vond dat het erbij hoort dat ouders ruzie maken, dat de kinderen eigenlijk een beetje hadden overdreven en dat ze als gezin geen hulp nodig hadden. Ik heb toen de verhalen van de kinderen verwerkt in de tekening. De kinderen merkten dat de ouders elkaar negeerden en ze konden daarvan slecht slapen.


Hierna heb ik de invloed op de kinderen getekend; het staat hun ontwikkeling in de weg en op latere leeftijd kunnen zij problemen krijgen met het aangaan van vriendschappen en relaties.
Daarna heb ik getekend wat het Veilig Verder Team voor ouders kan betekenen en wat ons doel is. Met hulpverlening en met het netwerk van ouders kunnen we er samen voor zorgen dat de boom ( hun veilige thuishaven) geworteld blijft staan. Ook tekende ik dat de wortels soms hulp nodig hebben om te kunnen groeien en ontwikkelen. Vader was zich na het zien van deze tekening weer bewust van het feit dat hij én moeder samen hulp nodig hadden. Hij is de rest van het traject als een betrokken vader bij ons aan tafel verschenen.’

 

Dank je wel Sabine, echt mooi en inspirerend om jouw voorbeeld te mogen gebruiken! Tekenen confronteert, verhelderd en vat de situatie heel concreet samen. Door te visualiseren drong de realiteit tot vader door en kwam hij vanuit eigen motivatie in beweging, prachtig!