Grip op spanning

Grip op spanning

Grip op spanning

Jouw werk in de zorg is waardevol! Hulpverleners kunnen het verschil maken, voor een cliënt, voor een systeem en voor iedereen daaromheen. Tegelijkertijd groeien de zorgen, er zijn meer hulpbehoevenden, meer hulp is nodig! Helaas zien we steeds meer druk ontstaan vanuit werk, patiënten, cliënten, zorgverzekeraars… alles moet steeds meer en steeds meer snel. Dit terwijl de kwaliteit van jouw werk juist nu hoog moet blijven! Zonder positieve resultaten wordt de zorg alleen maar groter. Bovendien blijkt dat juist daar waar mensen vanuit hun passie werken positief resultaat nodig is om niet op te branden. De zorg wordt gekenmerkt door deze twee factoren die elkaar lijken zo vaak lijken te snijden. Gelukkig maakt dit probleem mensen ook creatief en oplossingsgericht. We zien hulpverleners met geniale ideeen! Mooie creatieve initiatieven zorgen voor goede resultaten.

 Het werken met sjablonen is een van de manieren die jou kan helpen om efficiënter met tijd om te gaan zónder aan kwaliteit te verliezen! Enkele voorbeelden van hoe sjablonen jou in jouw werk kunnen ondersteunen: 

 • Een sjabloon kan (met eenvoudige uitleg) vooraf aan een sessie door de cliënt worden ingevuld zodat je in de sessie direct to the point kunt komen.
 • Een ingevuld sjabloon kan door een cliënt mee naar huis worden genomen zodat deze het als gesprekssamenvatting met belangrijke derden kan bespreken.
 • Een bekrachtigend sjabloon kan als screensaver op de telefoon worden opgeslagen of het sjabloon kan mee naar huis worden genomen en op een prominente plek worden opgehangen. Zo wordt de cliënt regelmatig herinnert aan wat er eerder besproken is.
 • Een foto van een ingevuld sjabloon kan voorafgaand aan een sessie als reminder naar de cliënt worden gestuurd. Zo wordt het vorige ‘gesprek’ weer opgefrist, hoeft er minder te worden herhaald, kan er gemakkelijker worden teruggeblikt en sneller worden doorgepakt. 

In deze blog deel ik een sjabloon dat ik als beeldend therapeute veel gebruikt heb en ik laat je zien op wat voor een manier het werkt.

Grip op spanning’ is als een van de 101 visuele gesprekssjablonen, opgenomen in ons boek ‘Gesprek in beeld’. In het boek staat daar een hele korte gebruiksaanwijzing bij, die ik zal kopiëren.

Het stoplicht wordt veel gebruikt ter exploratie, de-escalatie en preventie van ongecontroleerde emoties. In de eerste kolom is de fase van spanningsopbouw weergegeven: groen is ‘relaxed’, roos is ‘explosiegevaar’. In de tweede kolom kan de cliënt aangeven wat er aan hem/ haar aan de buitenkant, te zien is. In de derde kolom beschrijft de cliënt wat hij voelt in de verschillende fases. In de vierde kolom kan worden onderzocht en beschreven wat de cliënt kan doen om de regie te behouden of terug te krijgen en in de laatste kolom kan worden onderzocht en beschreven wat de ánder kan doen om te helpen.

Ik gebruikte dit sjabloon in mijn werk met kinderen, jongeren, maar ook in gesprekken met volwassenen. De inzet van dit sjabloon helpt om structuur te bieden in gesprekken over oplopende spanning, bijbehorende gedachten, gevoelens en gedragingen én stabilisatie of de-escalatie. Werken met een gesprekssjabloon als deze zorgt er voor dat de cliënt en zijn begeleider niet tegenover elkaar zitten, maar naast elkaar. Ze kijken niet in elkaars ogen, maar ze kijken naar het sjabloon dat ze invullen. Dit helpt bij het neerzetten van een ontspannen sfeer en een samenwerkingsrelatie.  Bovendien dwingt werken met dit sjabloon om to the point te blijven. Je kunt simpelweg niet eindeloos uitwijden, je moet in steekwoorden de kern pakken om deze in de daarvoor beschikbare ruimte te zetten. Zo blijft een complex onderwerp behapbaar. Bovendien biedt het beeld de cliënt, wanneer het is ingevuld, handvatten om de gespreksinhoud over te dragen aan belangrijke derden. Een jongere kan bijvoorbeeld, aan de hand van het ingevulde sjabloon, aan ouders uitleggen wat er in de sessie besproken is. Bovendien zal het voor de cliënt gemakkelijker zijn om het gesprek opnieuw voor de geest te halen. De beelden zorgen ervoor dat informatie langer beklijft. Wanneer de cliënt op zijn telefoon een foto van het sjabloon maakt, kan hij het er gemakkelijk bij pakken wanneer hij het nodig heeft.

Kortom, werk jij wel eens met cliënten die te maken hebben met oplopende spanningen? Dan zou ik zeggen: “Ga het gesprek aan de hand van dit sjabloon aan en ervaar zelf de positieve effecten van het werken met een visueel gesprekssjabloon!”

Wil jij het tekenen en werken met sjablonen ook in ander soort gesprekken laagdrempeliger toepassen? Dan is ons boek Gesprek in beeld misschien iets voor jou. In dit boek hebben wij 101 gesprekssjablonen verzameld die de hulpverlener of behandelaar zó zou kunnen gebruiken.

We wensen je heel veel waardevol tekenplezier!

G-schema in beeld

G-schema in beeld

G-schema in beeld

Jouw werk in de zorg is waardevol! Hulpverleners kunnen het verschil maken, voor een cliënt, voor een systeem en voor iedereen daaromheen. Tegelijkertijd groeien de zorgen, er zijn meer hulpbehoevenden, meer hulp is nodig! Helaas zien we steeds meer druk ontstaan vanuit werk, patiënten, cliënten, zorgverzekeraars… alles moet steeds meer en steeds meer snel. Dit terwijl de kwaliteit van jouw werk juist nu hoog moet blijven! Zonder positieve resultaten wordt de zorg alleen maar groter. Bovendien blijkt dat juist daar waar mensen vanuit hun passie werken positief resultaat nodig is om niet op te branden. De zorg wordt gekenmerkt door deze twee factoren die elkaar zo vaak lijken te snijden. Gelukkig maakt dit probleem mensen ook creatief en oplossingsgericht. We zien hulpverleners met geniale ideeën! Mooie creatieve initiatieven zorgen voor goede resultaten.

Het werken met sjablonen is een van de manieren die jou kan helpen om efficiënter met tijd om te gaan zónder aan kwaliteit te verliezen! Enkele voorbeelden van hoe sjablonen jou in jouw werk kunnen ondersteunen: 

 • Een sjabloon kan (met eenvoudige uitleg) vooraf aan een sessie door de cliënt worden ingevuld zodat je in de sessie direct to the point kunt komen.
 • Een ingevuld sjabloon kan door een cliënt mee naar huis worden genomen zodat deze het als gesprekssamenvatting met belangrijke derden kan bespreken.
 • Een bekrachtigend sjabloon kan als screensaver op de telefoon worden opgeslagen of het sjabloon kan mee naar huis worden genomen en op een prominente plek worden opgehangen. Zo wordt de cliënt regelmatig herinnert aan wat er eerder besproken is.
 • Een foto van een ingevuld sjabloon kan voorafgaand aan een sessie als reminder naar de cliënt worden gestuurd. Zo wordt het vorige ‘gesprek’ weer opgefrist, hoeft er minder te worden herhaald, kan er gemakkelijker worden teruggeblikt en sneller worden doorgepakt. 

In deze blog deel ik een sjabloon dat ik als beeldend therapeute veel gebruikt heb en ik laat je zien op wat voor een manier het werkt.

Dit visuele G schema is als een van de 101 visuele gesprekssjablonen, opgenomen in ons boek ‘Gesprek in beeld’. In het boek staat daar een hele korte gebruiksaanwijzing bij, die ik hieronder zal kopiëren.

Velen van ons kennen en werken met het G-schema, o.a. een onderdeel van Rationeel – Emotieve Therapie (RET) en de Cognitieve Gedragstherapie. De G’s van oorspronkelijke gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg worden uiteengezet. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in een situatie, iemands gedachten daarover en het gevolg van die gedachten. In dit sjabloon werken we met verschillende ‘ballonnen’ om in één oogopslag de verschillen te laten zien. In deze versie is ‘gedrag’ gesplitst in ‘ik zeg’ en ‘ik doe’.  

Volgens mij is iedereen in therapieland het wel eens over de waarde van het G-schema an sich. Ik heb echter gemerkt dat cliënten, ook wanneer ze veel met dit schema werkten, de verschillende stappen telkens maar niet konden reproduceren. De (cognitief gedrags-) therapeut bleef de stappen bij het invullen herhalen omdat de cliënt(en) het niet meer wisten. Logisch, in therapie is spanning doorgaans hoog wat begrip en geheugen negatief beïnvloedt. Dat het model voor veel cliënten erg theoretisch en ingewikkeld bleef, zorgde voor frustratie bij cliënten. Toch is het waardevol als een cliënt het schema wél echt eigen maakt. Op die manier kan hij er zelf thuis ook mee aan de slag waardoor het effect van het ingezette model groeit. Wanneer de cliënt het model uit zijn hoofd kent en er iets gebeurt wat het directe begrip van de cliënt te boven gaat, kan hij direct gebruik maken van de tools die hem in therapie of begeleiding zijn aangereikt. Door het visuele G-schema te gebruiken wordt het schema inzichtelijk, luchtig en prettiger om mee te werken. Wanneer iets visueel gemaakt is, wordt er door het brein als het ware een mind-foto gemaakt. Doordat een cliënt de ‘foto’ voor zich ziet onthoudt hij niet alleen wát er getekend is, maar ook wáár het getekend is. Daardoor kan hij het schema veel eerder eigen maken en tot zijn beschikking hebben wanneer hij daaraan behoefte heeft. Zo wordt het schema voor de cliënt eerder een interessante tool in plaats van een ingewikkelde theorie. Goed voor de bruikbaarheid van het model, het (zelf)vertrouwen van de cliënt en de samenwerking met de behandelaar!        

Kortom, werk jij wel eens met cliënten wiens gedrag je middels het G-schema inzichtelijk wilt maken?  Dan zou ik zeggen: “Ga het gesprek met behulp van dit sjabloon aan en ervaar zelf de positieve effecten van het werken met een visueel gesprekssjabloon zoals deze!”

Wil jij het tekenen en werken met sjablonen ook in ander soort gesprekken laagdrempeliger toepassen? Dan is ons boek Gesprek in beeld misschien iets voor jou. In dit boek hebben wij 101 gesprekssjablonen verzameld die de hulpverlener of behandelaar zó zou kunnen gebruiken.

We wensen je heel veel waardevol tekenplezier!

Levenswiel

Levenswiel

Levenswiel

Jouw werk in de zorg is waardevol! Hulpverleners kunnen het verschil maken, voor een cliënt, voor een systeem en voor iedereen daaromheen. Tegelijkertijd groeien de zorgen, er zijn meer hulpbehoevenden, meer hulp is nodig! Helaas zien we steeds meer druk ontstaan vanuit werk, patiënten, cliënten, zorgverzekeraars… alles moet steeds meer en steeds meer snel. Dit terwijl de kwaliteit van jouw werk juist nu hoog moet blijven! Zonder positieve resultaten wordt de zorg alleen maar groter. Bovendien blijkt dat juist daar waar mensen vanuit hun passie werken positief resultaat nodig is om niet op te branden. De zorg wordt gekenmerkt door deze twee factoren die elkaar zo vaak lijken te snijden. Gelukkig maakt dit probleem mensen ook creatief en oplossingsgericht. We zien hulpverleners met geniale ideeën! Mooie creatieve initiatieven zorgen voor goede resultaten.

Het werken met sjablonen is een van de manieren die jou kan helpen om efficiënter met tijd om te gaan zónder aan kwaliteit te verliezen!

Enkele voorbeelden van hoe sjablonen jou in jouw werk kunnen ondersteunen: 

 • Een sjabloon kan (met eenvoudige uitleg) vooraf aan een sessie door de cliënt worden ingevuld zodat je in de sessie direct to the point kunt komen.
 • Een ingevuld sjabloon kan door een cliënt mee naar huis worden genomen zodat deze het als gesprekssamenvatting met belangrijke derden kan bespreken.
 • Een bekrachtigend sjabloon kan als screensaver op de telefoon worden opgeslagen of het sjabloon kan mee naar huis worden genomen en op een prominente plek worden opgehangen. Zo wordt de cliënt regelmatig herinnert aan wat er eerder besproken is.
 • Een foto van een ingevuld sjabloon kan voorafgaand aan een sessie als reminder naar de cliënt worden gestuurd. Zo wordt het vorige ‘gesprek’ weer opgefrist, hoeft er minder te worden herhaald, kan er gemakkelijker worden teruggeblikt en sneller worden doorgepakt.

In deze blog deel ik een sjabloon dat ik als beeldend therapeute veel gebruikt heb en ik laat je zien op wat voor een manier het werkt. 

‘Het levenswiel’ is als een van de 101 visuele gesprekssjablonen, opgenomen in ons boek ‘Gesprek in beeld’. In het boek staat daar een hele korte gebruiksaanwijzing bij, die ik hieronder zal kopiëren.

Een manier om tevredenheid op verschillende levensgebieden in kaart te brengen is het levenswiel. Je kunt beginnen door met de cliënt te onderzoeken welke levensgebieden er voor hem belangrijk zijn. Daarna geef je elk domein een pizzapunt en laat je de cliënt de mate van tevredenheid per pizzapunt invullen. Zo staat bijvoorbeeld een volledig ingevulde pizzapunt voor 100% tevredenheid. Op deze manier creëer je voor de cliënt en jezelf inzicht en overzicht.

Wanneer mensen in therapie komen is de stress vaak hoog. Een kenmerk van hoge stress is dat mensen hun situatie met een tunnelvisie bekijken. Door een tunnel ziet de wereld er niet alleen donkerder uit (mensen ontvangen minder licht), maar het beperkt ook het vermogen tot uitzoomen. Uitzoomen is nodig om meer lucht te ervaren en te kunnen komen tot creatieve oplossingen. Het met elkaar invullen van dit ‘levenswiel’ helpt de cliënt om meer afstand te nemen van zijn ‘probleem’ en het grotere geheel (weer) te overzien. Dit kan helpen om de situatie in perspectief te zien. Wanneer de cliënt op deze manier ook kan zien hoeveel er misschien wél goed gaat, helpt dit om te relativeren. Aan de andere kant kan het de begeleider helpen om zicht te krijgen op hoe de cliënt zichzelf en zijn leven ervaart en wat hij belangrijk vindt.

Natuurlijk kun je het werken met dit sjabloon uitbreiden. Ga bijvoorbeeld met de cliënt na welke van de pizzapunten de grootste zou moeten zijn. Is bijvoorbeeld de relatie met partner het meest belangrijk, dan krijgt dat de grootste punt; worden de professionele prestaties als minder belangrijk ervaren, dan krijgt dat een kleinere pizzapunt. Natuurlijk kun je ook een hele pizza besteden aan een bepaald domein. Zo kan ‘school’ bestaan uit verschillende deelgebieden zoals sociale contacten, contact met docenten, huiswerk, resultaten, bemoeienis van derden, aanwezigheid enzovoort. Deze  deelgebieden kunnen onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld.   

Kortom, werk jij wel eens met cliënten die last lijken te hebben van hyperfocus op een bepaald probleem?  Dan zou ik zeggen: “Ga het gesprek aan de hand van dit sjabloon aan en ervaar zelf de positieve effecten van het werken met een visueel gesprekssjabloon zoals deze!”

Wil jij het tekenen en werken met sjablonen ook in ander soort gesprekken laagdrempeliger toepassen? Dan is ons boek Gesprek in beeld misschien iets voor jou. In dit boek hebben wij 101 gesprekssjablonen verzameld die de hulpverlener of behandelaar zó zou kunnen gebruiken.

We wensen je heel veel waardevol tekenplezier!

Visuele metaforen voor ingewikkelde diagnoses

Visuele metaforen voor ingewikkelde diagnoses

Visuele metaforen voor ingewikkelde diagnoses

Behoor jij tot de nieuwe generatie ziekenhuispersoneel die het als zijn taak ziet om de patiënt en zijn systeem écht te betrekken en te informeren?
Wil jij de uitleg over ziektes visueel kunnen ondersteunen?
Je bent gelukkig niet de enige! 

Mijn vader viel nog in het stereotype arts van de oude, norse, binnensmonds brommende, uil-achtige, man met zware stem en onleesbaar handschrift. Het was voor hem niet nodig om uitleg te geven over ziekteprocessen of je te betrekken bij behandelplannen. Je deed gewoon wat hij je opdroeg. De tijd van dat stereotype is gelukkig voorbij! Het nieuwe stereotype komt meer in de buurt van de artsen die toegankelijk zijn, bijna gezellig, ze dragen vrolijke ‘klompen’ en ze steppen door de gang. Of dat nou overdreven is of niet; er is veel meer aandacht voor de communicatie vaardigheden van artsen en ander ziekenhuispersoneel. Er wordt veel meer waarde gehecht aan medezeggenschap, begrip, interactie en samenwerking tussen arts en patiënt. Toch blijkt uit onderzoek in Nederland dat veel patiënten niet de vaardigheid hebben om te snappen wat artsen zeggen. Merk jij ook hoe lastig het kan zijn om uitleg te geven over diagnoses die vaak erg ingewikkeld zijn?

Volgens mij is het logisch dat de spanning die mensen tijdens gesprekken met artsen ervaren, ervoor zorgt dat veel informatie niet goed verwerkt en begrepen wordt en dus niet goed beklijft. Het visueel maken van informatie kan helpen om informatie te ordenen, te filteren en zo te verhelderen. Zo geeft een beeld handvatten om het gesprek gestructureerd te leiden wat het makkelijker maakt om het gesprek te volgen. Gebruik maken van metaforen maakt ingewikkelde informatie bovendien een stuk toegankelijker doordat wat nieuw en beladen is (zoals informatie over medische behandeling) gekoppeld wordt aan wat bekend en luchtig is (zoals een metafoor van een moestuin). Het feit dat een metafoor beter begrepen en onthouden wordt dan jargon en puur medische informatie maakt bovendien dat een patiënt zich veel meer in zijn kracht gezet voelt. Hij heeft nu zelf de woorden om aan anderen (en aan zichzelf) uit te leggen wat er gaande is en wat er gebeurd. Hij kan meedenken en meepraten. Daarmee krijgt hij handvatten om vragen te stellen en een bepaalde mate van grip en controle die vast en zeker een positief effect heeft op zijn welzijn!  

Wil jij jouw uitleg over ingewikkelde medische zaken ook ontdoen van jargon en ondersteunen met visueel gemaakte metaforen? Er is al heel veel beschikbaar! Kinderarts Charlie Obihara, ruim vijftien jaar verbonden aan het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ ) in Tilburg, ontwikkelde metaforen, om kinderen te helpen hun ziektes beter te begrijpen. Met jonge artsen en een groep illustratoren van het artistieke collectief Huis van Betekenis ging hij aan de slag om de metaforen visueel te maken en een website te ontwikkelen. Op de website  www.medifoor.nl zijn ongeveer 50 visuele mediforen verzameld die niet ter vervanging, maar ter ondersteuning van gesprekken tussen zorgpersoneel en patiënt gebruikt kunnen worden.

In trouw stond een tijd geleden een interview met Obihara waarin hij zei: “Patiënten snappen vaak niet wat artsen vertellen, omdat sommige ziektes gewoon te ingewikkeld zijn. Hoe vertel je een kind met leukemie wat het precies mankeert? De metafoor met een overwoekerde moestuin maakt de ziekte al inzichtelijker. Als gras (de kwaadaardige cellen) de groenten (gezonde cellen) in de weg zit, kunnen die niet meer groeien. Er zijn onkruidverdelgers nodig, een metafoor voor chemokuren. Die doden ook de goede planten, maar deze hebben daarna weer de kans om terug te groeien. 

 

De medifoor voor leukemie: een overwoekerde moestuin die besproeid moet worden. Beeld medifoor.nl

Op dit moment bevat Medifoor vijftig illustraties. Het is de bedoeling dat het er op termijn honderden worden. Gebruik je al mooie metaforen, dan kun je ze via de website www.mediform.nl insturen zodat ze voor een grote groep toegankelijk worden en zo nóg waardevoller kunnen zijn! 

 

Zakelijk tekenen bij Teken je Boodschap

Teken je boodschap helpt je om de impact van jouw communicatie te vergroten. Eenvoudige, sprekende tekeningen maken visueel wat jij communiceert. Veel mensen noemen dit zakelijk tekenen of visueel communiceren. Teken je boodschap leert jou om met één plaatje meer dan duizend woorden te zeggen. Dat doen we door het geven van trainingen en workshops zakelijk tekenen. Heb je liever een boek in handen? Kijk dan bij onze boeken over zakelijk tekenen.

Graag een keer vrijblijvend proberen of jij een tekentalent hebt? Schrijf je dan in voor onze gratis mini-cursus zakelijk tekenen. Zo leer jij de basis van zakelijk tekenen gratis.