Beweegredenen

Beweegredenen

Tekenen in de praktijk van de oefentherapeut

Ooit schreven wij een artikel over waarom het tekenen juist ook voor oefentherapeuten een interessant instrument kan zijn. We geven je graag een

De oefentherapeut heeft waardevolle kennis op het gebied van het bewegingssysteem. We kunnen ervan uitgaan dat jij de expert bent en dat je beschikt over een groot arsenaal van mogelijkheden om de cliënt te helpen met zijn hulpvraag. Als oefentherapeut speel je een belangrijke rol in het welzijn van de cliënt en de cliënt wil dan ook graag van jou als therapeut leren. Het is voor vermindering van  bestaande klachten en voor het voorkomen van nieuwe klachten essentieel dat jij en de cliënt elkaar goed begrijpen en dat oefeningen op de juiste manier worden gedaan. Het goed overbrengen van waardevolle informatie die jij als expert hebt is dan ook een van de belangrijke onderdelen van de behandeling.

Jij en de cliënt willen elkaar begrijpen, het is handig wanneer jullie als het ware dezelfde taal kunnen spreken. Het is belangrijk dat een cliënt een heel helder beeld heeft van de risico’s die (verergering van) zijn klacht met zich meebrengt en ook van de mogelijkheden die er zijn om tot verbetering te komen. Tegelijkertijd is een overdosis aan informatie ineffectief, het vertroebelt de boodschap. Dit vraagt van de therapeut om keuzes te maken en selectief te zijn in zijn. Het is voor een oefentherapeut niet alleen van groot belang dat de cliënt de oefeningen goed begrijpt, maar zeker ook dat hij of zij ze goed onthoudt.

Het kan voor een cliënt lastig zijn om de oorzaken van klachten goed te snappen en om de langere termijn risico’s van een bepaalde houding of van een bewegingspatroon te overzien. Tevens is het voor een client vaak ingewikkeld om (een reeks) oefeningen in een keer helemaal goed uit te begrijpen, uit te voeren en al helemaal om ze te onthouden zodat ze thuis herhaald kunnen worden.  Simpele professionele tekeningen kunnen hier een belangrijke bijdragen leveren.

In dit artikel beschrijven we de belangrijkste voordelen van tekenen in de oefentherapiepraktijk.

Een oefentherapeut geeft veelal verbale informatie over beweging of bewegingsoefeningen, die hij vervolgens door de cliënt laat ervaren. Aan het eind van de sessie vat hij de ervaring samen in een conclusie en hij geeft oefeningen mee om thuis mee aan de slag te gaan. Al met al krijgt de cliënt in korte tijd een grote hoeveelheid aan belangrijke informatie. Door verbale en ervaringsgerichte informatie visueel te ondersteunen vergroot je de impact. Dit heeft te maken met een aantal effectieve eigenschappen van getekende informatie.

Een tekening is helder en to the point. In een tekening wordt automatisch alleen datgene wat daadwerkelijk belangrijk is in beeld gebracht, al het andere wordt weggelaten. Er is geen plek voor onnodige details waardoor er weinig ruimte blijft voor afleiding en misvatting, waardoor er doorgaans een sneller en beter begrip is van datgene wat wordt uitgelegd.

Aan de hand van een tekening wordt een bepaalde lichaamshouding direct zichtbaar en met behulp van kleuren of pijlen kan ook de focus worden aangegeven. Aan de hand van een reeks simpele tekeningen kunnen ‘ingewikkelde’ processen helder en versimpeld in beeld worden gebracht. Wanneer een tekening gebruikt wordt om een oefening voor te bespreken, begrijpt de cliënt doorgaans direct wat de bedoeling is en waarop hij vooral moet letten. Op deze manier kan er in de sessie effectiever gewerkt worden.

Wanneer we aan het einde van een sessie ter herinnering een beschrijving van oefeningen om thuis te doen, meegeven aan de cliënt, dan hebben we gewoonlijk veel woorden nodig. Er zijn genoeg redenen te bedenken waardoor niet alle cliënten even goed in staat om geschreven tekst goed te lezen en te begrijpen. Een ondergemiddeld IQ, laag geletterdheid, hoge spanning, concentratie problemen of een taalbarriére zijn hiervan voorbeelden. Bovendien vraagt het lezen van een tekst over beweging veel van het verbeeldingsvermogen van een cliënt die geschreven informatie moet omzetten in een mentaal beeld. Wanneer ter herinnering getekende uitleg van huiswerk oefeningen wordt meegeven (van iets wat ook nog eens in de sessie is ervaren), dan is in een oogopslag helder wat er wordt bedoeld.

Behalve dat een tekening wederzijds begrip vergroot en versneld, zorgt een tekening er ook voor dat informatie langer beklijft. Wanneer je jouw uitleg over bijvoorbeeld de oorzaak van een probleem ondersteund met simpele tekeningen, dan prikkel de client. Dit maakt de client actiever, het maakt het als het ware gemakkelijker voor de cliënt om er met de volledige aandacht bij te blijven. Bovendien is het zo dat je met tekeningen beide hersenhelften van de cliënt activeert waardoor informatie op een actieve manier wordt verwerkt en zo langer beklijft.

Door de client na afloop van de sessie de tekening mee te geven, of door er een foto van te laten maken, geef je een soort visuele samenvatting mee. De tekening kan thuis een handvat zijn in het gesprek van de cliënt met een andere betrokkene zoals ouders die graag willen weten wat er besproken is.

Al met al zijn er tal van mogelijkheden voor jou als oefentherapeut om te tekenen in de praktijk. Tekenen kan een hele waardevolle aanvulling zijn op de gangbare verbale communicatie methoden in de sessies. We geven je drie tips om direct mee aan de slag te kunnen!

1            Laat je inspireren op google of op Pinterest door te kijken onder de zoekterm ‘stokpoppetjes in beweging’. Train jezelf in het snel en simpel tekenen van poppetjes in verschillende houdingen zodat je hiermee leert spelen.

  1. Breng oefeningen die je veel meegeeft in beeld zodat je een getekende versie aan de client kunt meegeven.
  2. Teken tijdens jouw uitleg over oorzaken en oplossingen en laat cliënten een foto maken van het ontstane beeld. De tekening kan als notulen werken om thuis in alle rust nog eens terug te kunnen kijken.

 

Iedereen kan tekenen, jij ook! Hou het simpel. Blijf oefenen, meters maken helpt en is essentieel.  Het is echt waar, tekenen kan ook jouw impact vergroten!!

 

Een Visuele Trentrede

Een Visuele Trentrede

Ingrid Stoverinck (Projectleider Integrale Dienstverlening, Participatie en Daginvulling, Regio Groesbeek, Limburg, Brabant) stuurde ons een visuele samenvatting van de TrendRede van 2020. Wat is TrendRede? Op de website van TrendRede vond ik hierover het volgende: TrendRede is een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. Jaarlijks kaderen en clusteren ze de actualiteit in enkele overkoepelende thema’s en tonen Nederland daarmee een uitgelicht pad richting de toekomst. De TrendRede schildert zo de tijd die voor ons ligt. Zij schetst daarmee de golven waarop Nederland richting de toekomst surft.

Ingrid schreef ons over haar visuele samenvatting het volgende:

“In het kader van durven delen, ga ik nu dan toch een visualisatie met je delen die ik naar aanleiding van de trendrede 2020 heb gemaakt.
Op linkedIn zag ik dat Alice O. een paar maanden geleden de trendrede van 2020 had gedeeld. Een interessant stuk van 19 pagina’s. Maar blijft de 19 pagina’s tellende boodschap hangen? Wat is de kern? Ik dacht toen: als ik het nu eens probeer samen te vatten in een visualisatie op 1 pagina, dan blijft het beter hangen en kan ik het makkelijker terugpakken, scheelt weer veel tijd. Enfin, het resultaat zie je in de bijlage en ik hoop dat ik via jullie vele anderen blij kan maken met de visualisatie.”

Wat een mooi initiatief, Ingrid! Volgens mij inderdaad heel waardevol, want ja, met een visuele samenvatting creëer je overzicht én zorg je dat de gedeelde informatie beter beklijft!

Talenten

Talenten

Een waardevol sjabloon

Roshni Ghoerbien, Jeugd- en Gezinswerker bij Cardea in Amsterdam, deelde onderstaande template met ons.

Ze schreef hier zelf het volgende over:

“De Masterclass Gesprek In Beeld welke ik afgelopen vrijdag volgde, heeft weer een extra boost gegeven aan mijn creativiteit. Zowel op gebied van coaching, als op gebied van digitaal tekenen.

Waarom tekenen?
Door beelden te gebruiken, kom je sneller tot de kern. Gesprekspartners begrijpen elkaar beter en hetgeen besproken is, blijft beter hangen in het geheugen. Beelden roepen emotie op, versterken de verbeelding en stimuleren andere delen van ons brein. Daardoor begrijpen we elkaar weer beter en kunnen we tot creatieve (lees: passende) oplossingen komen. Emoties zijn weer van invloed op (verander)besluiten die je neemt.

Waanzinnig mooi Roshni, een hele heldere, goed bruikbare template!

Weet je dat we het sjabloon van Roshni mochten opnemen in ons boek Gesprek in beeld? In dat boek staan 101 direct bruikbare templates voor hulpverleners, coaches en behandelaren die hun gesprekken meer houvast en structuur willen bieden door ze visueel te ondersteunen!

Samenwonen

Samenwonen

Doortje is woonconsulent bij GroenWest in Woerden. Ze schrijft dat de flap is gebruikt bij een brainstorm-/werksessie met verschillende partijen (gemeente, zorgpartijen en Woningcorporatie Groenwest).

De flap laat zien waar ze nu als verhuurder vaak tegenaan lopen: bewoners die al tientallen jaren in het complex wonen en zich storen aan het feit dat de leefbaarheid in de flat steeds slechter wordt. Er wonen verschillende kwetsbare mensen samen, sommige mét en anderen zónder begeleiding. Omdat de samenwerking tussen verschillende partijen niet altijd goed geregeld is en de bewoners onderling niet goed matchen, worden de problemen steeds groter.

Het idee van deze tekening is supersimpel, maar het maakt toch dat je met elkaar nét op een andere manier gaat nadenken over wie er allemaal bij elkaar wonen.

Het is in een oogopslag helder dat iedereen zijn eigen verhaal heeft en hoe ze ook zonder verkeerde bedoelingen in elkaars vaarwater zitten. Een inspirerend voorbeeld!

Mooi ook om mee te variëren. Hoe ziet het er bijvoorbeeld uit wanneer je een samenwerkingsverband, zoals een team, vergelijkbaar in beeld brengt? Of klasgenoten?

Al met al waardevolle inspiratie!

Dank voor het delen!!

Groepsafspraken

Groepsafspraken

In dit bericht deel ik graag de prachtige flap van Esther Arends van Reis door het LichaamEsther geeft onder andere les aan tieners en kinderen om lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde te stimuleren door spelenderwijs te leren luisteren naar het lichaam. Ze maakte voor een van haar lessen met tieners een poster waarop ze de groepsafspraken in beeld bracht. Zo werd iedereen in een oogopslag herinnerd aan wat er (volgens de groep) nodig is om het gevoel van veiligheid in de groep te bewaken.

Fijn dat zoiets belangrijks op een leuke, heldere manier is vormgegeven. Door deze poster tijdens alle lessen mee te nemen blijven belangrijke afspraken altijd luchtig toegankelijk en goed bespreekbaar. Wat een mooi voorbeeld van hoe tekenen kan worden ingezet!

Super waardevol Esther en bovendien zo goed verbeeld!

Het werk van een regiomangager

Het werk van een regiomangager

Annemarie Diouf is regiomanager Publieke Zorg Jeugd GGD Hollands Midden. Ze vertelde mij dat ze een tekening had gemaakt voor het transitieplan van de Jeugd Gezondheidszorg. Uiteraard wilde ik hem graag zien! Ik was overdonderd, wat heeft ze de transitie gaaaaaaf uitgetekend!

Hoe mooi en waardevol dat een regiomanager zijn plan visualiseert! Annemarie, dank voor de inspiratie en je voorbeeld in JGZ land.

“De JGZ is onderdeel van de RDOG en wil Samen (alle disciplines) en Stap voor Stap invulling geven aan de missie om alle kinderen van 0-18 jaar in de regio Hollands Midden, veilig-gezond-kansrijk op te laten groeien. Hiertoe is in 2020 de strategie bepaald; de 4 pijlers zijn: impactvolle preventie, blended health, lerende organisatie & slimmer samenwerken. Zo gaan we Samen én Stap voor Stap op weg naar een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie in een samenleving waar kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.”

Annemarie, dank voor de inspiratie en jouw voorbeeld in JGZ land!