Veerkracht ontwikkelen

Veerkracht ontwikkelen

Tanja van Roosmalen is rouw- en verliestherapeut bij LEF Verliesbegeleiding in Arnhem. Ze heeft het volgende bericht met ons gedeeld:

“Is voorkomen altijd beter dan genezen? Leert het leven ons niet juist dat we voortdurend geconfronteerd kunnen worden met gebeurtenissen die ons overkomen en waar we geen controle op hebben? Zoals het afgelopen jaar?
Natuurlijk, het is menselijk om controle te zoeken. Maar laten we daarnaast ook aandacht besteden aan het ontwikkelen van veerkracht, een intens vertrouwen in onszelf dat kan helpen om tegenslag als een bouwsteen te gebruiken.

Dus niet:

  • Proberen niet in de put te vallen, maar weten hoe je uit de put klimt!
  • Mijn kind beschermen tegen tegenslag, maar mijn kind steunen bij tegenslag!
  • Voorkomen om elkaar kwijt te raken, maar weten hoe je elkaar weer terugvindt!

Zo leren we ook onze kinderen om te vertrouwen op zichzelf.”

 

Jeetje Tanja, wat een mooie, ware en waardevolle kijk op onze ondersteuning in de ontwikkeling van kinderen. We kunnen ook niet alles voorkomen en dat hoeven we ook niet altijd te willen. Heel mooi om te mogen delen in ons netwerk. Heel mooi voor iedereen die met kinderen werkt. Een super mooie tekening, heel helder in beeld gebracht! Dank jewel!

Trauma

Trauma

Reina Marchand werkt als orthopedagoog-generalist bij BGGZ De Synergie in Losser. Reina volgde een dag training Communicatie in Beeld en maakte daar een prachtige tekening. Ik vroeg haar of we het voor onze nieuwsbrief mochten gebruiken omdat het volgens mij heel inzicht gevend en bruikbaar is voor iedereen die met trauma te maken heeft. We hebben het verhaal geanonimiseerd maar de strekking intact gelaten zodat je kunt zien hoe de tekening is toegepast. Reina schrijft:
Een man met een LVB en hechtingsproblematiek is bij mij in behandeling gekomen. Hij is van zijn 4e tot 18e van woongroep naar pleeggezin naar woongroep gegaan. Hij weet niet goed waarom en geeft zichzelf de schuld (ik was een rotkind). Omdat hij weinig weet over vroeger heeft hij zijn dossier opgehaald bij BJZ. Dit kreeg hij in een keurige, maar flinke doos: wel 30cm dik.

Ik wil hem laten zien dat het niet zijn schuld is dat hij uit huis werd geplaatst en dat de problemen waar hij nu tegenaan loopt, in relatie staan tot zijn levensverhaal. Om dat gesprek te ondersteunen heb ik tijdens de training de volgende praatplaat voor hem gemaakt.

 

Reina, dank jewel! Echt een prachtige plaat… zo waardevol om te mogen delen!

Thuiszitters in het onderwijs

Thuiszitters in het onderwijs

Wouw! Astrid van Haren heeft een prachtige reeks tekeningen met ons gedeeld die de problematiek weergeven van thuiszittende jongeren met daarbij de gewenste (benodigde) aanpak. Astrid stuurde ons onderstaand bericht:

“Hoi Tekenjeboodschap,

Laatst heb ik bij jullie in Den Haag de cursus ‘Beeldenbieb’ gedaan. Hier heb ik weer veel geleerd. Nu heb ik een échte opdracht gekregen en die wil ik graag met jullie delen. Misschien is het iets voor jullie nieuwsbrief? Een student gaat een presentatie houden over thuiszitters. Hij heeft mij gevraagd om visuele ondersteuning voor zijn presentatie. Hij werkt al als zzp’er met jongeren die niet meer naar school willen of die niet meer naar school gaan. Hij wil er naar toe dat verschillende instanties samen gaan werken zodat er voor de thuiszitter een oplossing komt.
Ik heb dit proces voor de thuiszittende jongere, hulpverleners en instanties getekend en de weg naar samenwerking tussen alle instanties die met deze problematiek te hebben. Ik heb wel veel metaforen gebruik maar omdat de presentatie ondersteund wordt door tekst en een verbale presentatie hoop ik dat het overkomt.

Groeten, Astrid van Haren”

Dit is de weerstand van de jongere die niet naar school wil.

Veel mensen bemoeien zich met deze jongere. Er is geen verbinding tussen hem en de instanties onderling.

Veel mensen komen met allerlei ideeën voor de jongere zonder naar hem te luisteren.

Ouders en school zitten vast in het systeem.

Ouders gaan hulp zoeken en lopen vast door alle verschillende regel en systemen.

Hier komt de zzp’er in beeld. Hij luistert naar de jongere. Die heeft zelf eigen ideeën die hij nu kan vertellen.

De zzp’er wijst hem op verschillende mogelijkheden en houdt zijn blik open en ruim en blijft luisteren.

Hier vraagt de zzp’er alle instanties om samen te werken zodat de jongere weer een positieve kant uit kan gaan.”

Wat een prachtige tekeningen en wat een mooi gevonden manieren om in kaart te brengen wat problemen en mogelijke oplossingen zijn! Ik kan me zo voorstellen dat heel wat jongeren (en hulpverleners) zich in de geschetste situaties op deze tekeningen herkennen!

Echt geweldig! Dank jewel dat we dit mogen delen

 

 

Stroomgebied Aa

Stroomgebied Aa

Berber Rulkens is agrarisch bedrijfscontactfunctionaris bij de Gemeente Nederweert. Ze volgde een dagtraining Communicatie in beeld waar ze zich voornam om meer te gaan tekenen op de werkvloer. Een paar maanden later kregen we onderstaande mail van haar met bijgevoegde afbeelding.

“Beste Dagmar en Team,

Afgelopen november en december mocht ik onderdeel zijn van “communicatie in beeld” en “gesprek in beeld”.
Nu een paar weken verder, teken ik steeds vaker en sneller. Van mijn leidinggevende heb ik ruimte gekregen om dialoogavonden en andere gesprekken bij te wonen en hiervan (proberen) een beeldverslag te maken.

In een online vergadering heb ik symbolen en tekeningen in de presentatie verwerkt (live tekenen was nog een brug te ver). En voor de online afscheidsbijeenkomst van een collega ben ik gevraagd ik zijn kenmerken in een tekening weer te geven.

Ook het teamplan 2022 wordt waarschijnlijk voorzien van een beeldende samenvatting die ik mag tekenen.


Ik wil jou en je team nogmaals bedanken voor de twee enorm leuke cursusdagen, voor de inspiratie en het terugvinden van ” mijn talent voor” tekenen.


Hartelijke groeten,

Berber”

 

Wij worden er altijd heel blij van om te lezen hoe het tekenen in de praktijk wordt toegepast. Steeds meer professionals zien de meerwaarde van gevisualiseerde informatie zowel intern als extern! Berber heeft wat ons betreft hele mooie visuele aantekeningen gemaakt die een duidelijk overzicht geven van de besproken onderwerken. Ik kan me voorstellen dat notulen die op deze manier gepresenteerd worden, vele malen sneller bekeken worden! Zo een tekening helpt om besproken informatie nog eens aandacht te geven op een ‘nieuwe’ (visuele) manier. Doordat de informatie op verschillende manier wordt aangeboden en verwerkt zal ze verdiepen, beter begrepen worden en langer beklijven.

Nogmaals dank jewel voor het delen van dit mooie voorbeeld Berber!

 

Seksualiteit

Seksualiteit

Natasja Schoonderwoerd heeft ooit bij ons een training gevolgd en daar een prachtige verhelderende praatplaat getekend. Het biedt waardevolle handvatten in een onderwerp waar ik zelf in neig te verdwalen. We vroegen haar om haar plaat te delen en dat deed ze direct. Ze stuurde daarbij onderstaand berichtje:

Beste Dagmar en team van Teken je Boodschap!

Vandaag met veel plezier de masterclass Gesprek in Beeld gevolgd en blij verrast dat ik De Gouden Marker heb gewonnen! In de bijlage mijn bijdrage, een beeld bij een uitleg binnen het thema seksuele diversiteit en gender. Verhaal bij het beeld is het volgende:

“Tijdens mijn gesprekken met jongeren komt steeds vaker het onderwerp seksuele diversiteit en gender langs. Naast dat ik het mooi vind dat er ruimte mag zijn voor jongeren om zichzelf te ontdekken en richting te volgen, vind ik het ook belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Omdat er voor mij zoveel nieuwe woorden en termen langskwamen heb ik dit na extra uitleg van mijn zoon (17) in beeld gebracht. Behalve dat ik het nu zelf beter begrijp kan ik deze poster goed gebruiken om met de jongeren in gesprek te gaan over wat zij voelen naar zichzelf en naar de ander!”

Het zou leuk zijn als jullie hier iets mee kunnen!
Groeten,
Natasha Schoonderwoerd

 

Nogmaals Natasja, wat een mooie manier heb jij gevonden om de diversiteit op de verschillende assen in kaart te brengen. Veel dank voor het delen, volgens mij is deze kaart heel bruikbaar voor heel veel mensen die het gesprek willen aangaan met jongeren over diversiteit.